transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Validation of a new assay for α-synuclein detection in cerebrospinal fluid.

Författare och institution:
Marthe Gurine Førland (-); Annika Öhrfelt (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Linn Silje Oftedal (-); Ole-Bjørn Tysnes (-); Jan Petter Larsen (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Guido Alves (-); Johannes Lange (-)
Publicerad i:
Clinical chemistry and laboratory medicine,
ISSN:
1437-4331
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Abnormal α-synuclein aggregation and deposition is the pathological hallmark of Parkinson's disease (PD) and dementia with Lewy bodies (DLB), but is also found in Alzheimer disease (AD). Therefore, there is a gaining interest in α-synuclein in cerebrospinal fluid (CSF) as potential biomarker for these neurodegenerative diseases. To broaden the available choices of α-synuclein measurement in CSF, we developed and validated a new assay for detecting total α-synuclein.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
241396
Posten skapad:
2016-09-06 18:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007