transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Increased Cerebrospinal Fluid Levels of Ubiquitin Carboxyl-Terminal Hydrolase L1 in Patients with Alzheimer's Disease.

Författare och institution:
Annika Öhrfelt (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Per Johanson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Anders Wallin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Ulf Andreasson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Johan Svensson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition)
Publicerad i:
Dementia and geriatric cognitive disorders extra, 6 ( 2 ) s. 283-94
ISSN:
1664-5464
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Dysfunctions of the ubiquitin proteasome system (UPS), including the highly abundant neuronal enzyme ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase L1 (UCH-L1), and autophagy-related changes (lysosomal degradation) are implicated in several neurodegenerative disorders including Alzheimer's disease (AD).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
241395
Posten skapad:
2016-09-06 18:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007