transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Calcium supplementation and risk of dementia in women with cerebrovascular disease.

Författare och institution:
Jürgen Kern (-); Silke Kern (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Margda Waern (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Xinxin Guo (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Anne Börjesson-Hanson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Ingmar Skoog (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Svante Östling (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Neurology,
ISSN:
1526-632X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To determine whether calcium supplementation is associated with the development of dementia in women after a 5-year follow-up.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
241392
Posten skapad:
2016-09-06 18:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007