transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Neurofilament light in CSF and serum is a sensitive marker for axonal white matter injury in MS.

Författare och institution:
Joakim Bergman (-); Ann Dring (-); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Niklas Norgren (-); Jonathan Gilthorpe (-); Tommy Bergenheim (-); Anders Svenningsson (-)
Publicerad i:
Neurology® neuroimmunology & neuroinflammation, 3 ( 5 ) s. e271
ISSN:
2332-7812
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In an ongoing, open-label, phase 1b study on the intrathecal administration of rituximab for progressive multiple sclerosis, an intraventricular catheter was inserted for drug delivery. The objective of this study was to characterize the limited white matter axonal injury evoked by catheter insertion by analyzing a panel of markers for tissue damage in CSF and serum.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
241390
Posten skapad:
2016-09-06 18:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007