transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Serum neurofilament light chain protein is a measure of disease intensity in frontotemporal dementia.

Författare och institution:
Jonathan D Rohrer (-); Ione O C Woollacott (-); Katrina M Dick (-); Emilie Brotherhood (-); Elizabeth Gordon (-); Alexander Fellows (-); Ronald Druyeh (-); Jamie Toombs (-); M Jorge Cardoso (-); Sebastien Ourselin (-); Jennifer M Nicholas (-); Niklas Norgren (-); Simon Mead (-); Ulf Andreasson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Jonathan M Schott (-); Nick C Fox (-); Jason D Warren (-); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Neurology,
ISSN:
1526-632X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To investigate serum neurofilament light chain (NfL) concentrations in frontotemporal dementia (FTD) and to see whether they are associated with the severity of disease.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
241386
Posten skapad:
2016-09-06 18:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007