transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Role of Dominant Design in a Product-Developing Firm’s Digital Innovation

Författare och institution:
Lisen Selander (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Ola Henfridsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers); Lena Hylving (-)
Publicerad i:
JITTA: Journal of Information Technology Theory & Application, 13 ( 2 )
ISSN:
1552-6496
E-ISSN:
1532-4516
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
Postens nummer:
241370
Posten skapad:
2016-09-06 14:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007