transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Capability Search and Redeem Across Digital Ecosystems

Författare och institution:
Lisen Selander (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Ola Henfridsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers), Chalmers); Fredrik Svahn (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Journal of Information Technology, 28 ( 3 ) s. 183-197
ISSN:
0268-3962
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
Postens nummer:
241369
Posten skapad:
2016-09-06 14:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007