transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Expressivism, attitudinal complexity and two senses of disagreement in attitude

Författare och institution:
John Eriksson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Erkenntnis, 81 ( 4 ) s. 775-794
ISSN:
0165-0106
E-ISSN:
1572-8420
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
Postens nummer:
241349
Posten skapad:
2016-09-06 08:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007