transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Assessment of muscle strength and muscle function in fibromyalgia

Författare och institution:
Kaisa Mannerkorpi (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); P. Salo (-)
Publicerad i:
Novel Insights into the Pathophysiology and Treatment of Fibromyalgia, s. 98-106
ISBN:
978-178084435-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Future Medicine
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Muscle strength is reduced in patients with fibromyalgia, and the reduction has been estimated to vary from 20 to 50%. © 2014 Future Medicine.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reumatologi och inflammation
Postens nummer:
241348
Posten skapad:
2016-09-06 08:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007