transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prevention of hamstring muscle injuries in sports

Författare och institution:
J. Mendiguchía (-); E. Alentorn-Geli (-); Kristian Samuelsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Jon Karlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Sports Injuries: Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation, Second Edition, s. 2281-2296
ISBN:
978-364236569-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer
Förlagsort:
Berlin
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Hamstring muscle injuries are one of the most common injuries in sports. Despite a considerable scientific effort to better understand these injuries and offer effective preventive programs, the incidence and reinjury rates have not improved over the last decades. The implementation of adequate prevention programs for muscle injuries depends on a thorough understanding of mechanisms of injury and risk factors for these injuries. The purpose of this chapter is to provide a comprehensive, critical, and up-to-date review of the literature regarding the influence of mechanisms of injury and risk factors for the implementation of prevention programs for hamstring muscle injuries in sports. Research in hamstring muscle injuries has to evolve into studies with high methodological quality and abandon the classical reductionist model in which a linear and unidirectional causal-effect model between a risk factor and its consequent injury is conceived. © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, 2015, All Rights Reserved.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
Postens nummer:
241344
Posten skapad:
2016-09-06 08:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007