transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Different DHEA-S levels and response patterns in individuals with chronic neck pain, compared to a pain free group – a pilot study

Författare och institution:
Anna Grimby-Ekman (Hälsometri)
Publicerad i:
Pain medicine,
ISSN:
1526-2375
E-ISSN:
1526-4637
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Epidemiologi
Postens nummer:
241341
Posten skapad:
2016-09-06 07:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007