transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Amplification and overexpression of the P-glycoprotein genes and differential amplification of three other genes in SEWA murine multidrug-resistant cells.

Författare och institution:
Fredrik Ståhl (-); Tommy Martinsson (Medicinska institutionen); B Dahllöf (-); Göran Levan (-)
Publicerad i:
Hereditas, 108 ( 2 ) s. 251-8
ISSN:
0018-0661
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1988
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Cellbiologi ->
Medicinsk cellbiologi
Nyckelord:
Animals, Cell Line, Drug Resistance, genetics, Gene Amplification, Genes, Membrane Glycoproteins, genetics, Mice, P-Glycoprotein, Transcription, Genetic
Postens nummer:
241338
Posten skapad:
2016-09-05 18:35
Posten ändrad:
2016-09-05 18:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007