transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Onomasiological differentiation

Författare och institution:
Ingmar Söhrman (Institutionen för språk och litteraturer & Centrum för Europaforskning (CERGU))
Publicerad i:
The Oxford Guide to the Romance Languages / edited by Adam Ledgeway & Martin Maiden, s. 588-595
ISBN:
9780199677108
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Oxford University Press
Förlagsort:
Oxford
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk
Nyckelord:
Onomasiologi, semantik, romanska språk
Postens nummer:
241328
Posten skapad:
2016-09-05 16:39
Posten ändrad:
2016-09-09 14:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007