transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anterior cruciate ligament graft selection and fixation

Författare och institution:
Daniel Andernord (-); Olof Westin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Jon Karlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Kristian Samuelsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Sports Injuries: Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation, Second Edition, s. 817-822
ISBN:
978-364236569-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer
Förlagsort:
Berlin
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This chapter presents a nonanatomical double-bundle ACL reconstruction technique. The reconstruction is performed using hamstring tendons that are harvested, maintaining intact the tibial insertion. The anteromedial bundle is restored placing the graft in the “over-the-top position, while the posterolateral bundle is replaced retrieving the graft from a femoral tunnel. Graft fixation is obtained using metal staples. Hundreds of patients have been treated with this technique during the last 10 years, including athletes with high functional requests. Furthermore, in vivo analysis of knee kinematic confirmed the effectiveness of the technique. © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, 2015, All Rights Reserved.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
Postens nummer:
241325
Posten skapad:
2016-09-05 16:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007