transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den sanna historien om Dracula:mannen, legenden, myten

Författare och institution:
Ingmar Söhrman (Institutionen för språk och litteraturer & Centrum för Europaforskning (CERGU))
ISBN:
978-91-983068-7-3
Antal sidor:
164
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
Vaktel Förlag
Förlagsort:
Eskilstuna
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I boken skildras furst Vlad III Dracula och sätter in honom i 1400-talets historiska verklighet i sydöstra Europa. Legendnbildnningen om honom efter hans död behandlas också ingående liksom hans betydelse för skapandet av Bram Stokers greve Dracula.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Rumänska
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturstudier
Nyckelord:
Vlad Dracula, Valakiet, Balkan, pålspetsare, vampyr
Postens nummer:
241324
Posten skapad:
2016-09-05 16:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007