transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att stärka skolans och förskolans förbättringskapacitet genom kunskap om den inre organisationen

Författare och institution:
Mette Liljenberg (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
O. Johansson & L. Svedberg (red.) Att leda mot skolans mål 2 uppl, s. 261-274
ISBN:
978-91 40 69 447-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Gleerups
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
241323
Posten skapad:
2016-09-05 16:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007