transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Chronic ligament injuries of the ankle joint

Författare och institution:
P. D'Hooghe (-); Jon Karlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Sports Injuries: Prevention, Diagnosis, Treatment and Rehabilitation, Second Edition, s. 1711-1725
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer
Förlagsort:
Berlin
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Ankle sprains are the most frequently encountered injuries in athletic activities. Early diagnosis, functional treatment, and rehabilitation are the key issues in preventing a potential evolution towards chronic ligament insufficiency. Ankle joint instability is defined as either mechanical instability or functional instability. Mechanical instability refers to an objective measurement, e.g., standardized stress radiographs, while functional instability is a description of the subjective symptoms of the patient, i.e., repeated giving way in some cases combined with pain. Functional instability is the most common residual disability after acute (lateral) ligament ruptures. This chapter will elaborate on the prevention, diagnosis, treatment, and rehabilitation of the athlete's medial and lateral ankle ligament problems. © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, 2015, All Rights Reserved.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
Postens nummer:
241317
Posten skapad:
2016-09-05 16:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007