transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kränkande behandling och trakasserier - begreppsbildning och ersättningsnivåer

Författare och institution:
Anna Gustafsson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Skola för kunskap, valfrihet och trygghet?, s. 111-122
ISBN:
978-91-7678-947-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Iustus
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt ->
Förvaltningsrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt ->
Skadeståndsrätt
Postens nummer:
241298
Posten skapad:
2016-09-05 11:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007