transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Formation of adhesion after intraperitoneal application of TiMesh: experimental study on a rodent model.

Författare och institution:
Samir Delibegovic (-); Anhel Koluh (-); Elmir Cickusic (-); Muhamed Katica (-); Jasminka Mustedanagic (-); Ferid Krupic (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
Acta chirurgica Belgica, s. 1-8
ISSN:
0001-5458
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
After laparoscopic repair of an incisive hernia, intraperitoneal prosthetic mesh, as a foreign material, is a strong stimulus for the development of adhesion, which may be the cause of serious complications. This experimental study compared three different meshes and their ability to prevent the formation of adhesion and shrinkage.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
241285
Posten skapad:
2016-09-05 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007