transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

To Reside: to live, be present, belong

Författare och institution:
Sara Stendahl (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
European Journal of Social Security, 18 ( 2 ) s. 232-245
ISSN:
1388-2627
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt ->
Socialrätt
Nyckelord:
social insurance, social justice, social protection, social rights, socialsustainability, residence-based
Postens nummer:
241277
Posten skapad:
2016-09-05 10:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007