transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Perceptions and Experiences of an Attachment-Based Intervention for Parents Troubled by Intimate Partner Violence

Författare och institution:
Lana Kamal (-); Jennifer Strand (Psykologiska institutionen); Göran Jutengren (-); Inga Tidefors (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Clinical social work journal, Epub ahead of print s. 1-9
ISSN:
0091-1674
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Domestic violence
Postens nummer:
241272
Posten skapad:
2016-09-05 09:32
Posten ändrad:
2016-09-21 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007