transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Santería

Författare och institution:
Johan Wedel (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Encyclopaedia of the History of Science, Technology and Medicine in Non-Western Cultures, s. 3847-3851
ISBN:
978-94-007-7748-4
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Springer
Förlagsort:
Heidelberg
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
241245
Posten skapad:
2016-09-03 12:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007