transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tillämpning av personcentrering inom hälso- och sjukvård

Författare och institution:
Inger Ekman (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); A Norberg (-); Karl Swedberg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Personcentrerad vård - från teori till praktik, s. 250
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
Personcentrerad vård
Postens nummer:
241243
Posten skapad:
2016-09-03 10:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007