transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

ALL2008 - Ett riskbaserat Nordiskt protokoll för behandling av barn med akut lymfatisk leukemi

Författare och institution:
Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Barnläkaren, 2010 ( 5 ) s. 13-15
ISSN:
1651-0534
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Hematologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241240
Posten skapad:
2016-09-02 21:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007