transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kostnad per vårdtillfälle inom sluten pediatrisk vård. Redovisning av underlaget för en databas

Författare och institution:
Jonas Abrahamsson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Thomas Almström (-); Ragnar Olegård (-)
Antal sidor:
42
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Spri
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Ytterligare information:
Volym 3 Spri förmedlar 3 ISSN 1400-5255
Postens nummer:
241239
Posten skapad:
2016-09-02 20:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007