transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Högskolepedagogiska redskap för breddat deltagande i akademin: Workshop

Författare och institution:
Petra Angervall (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
UHR, Kvalitetsdrivet 2016 om breddad rekrytering, jämställdhet och likabehandling. Stockholm, 20-21 april.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Högre utbildning, jämställdhet, breddat deltagande
Postens nummer:
241238
Posten skapad:
2016-09-02 20:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007