transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inorganic Phosphorus enrichments in Baltic Sea water have large effects on growth, C- and N2-fixation by Nodularia spumigena.

Författare och institution:
Malin Olofsson (Institutionen för marina vetenskaper); Jenny Egardt (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Arvind Singh (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Helle Ploug (Institutionen för marina vetenskaper)
Publicerad i:
Aquatic Microbial Ecology, 77 ( 2 ) s. 111-123
ISSN:
0948-3055
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Annan biologi
Nyckelord:
Cyanobacteria, C-fixation, N2-fixation, phosphate
Postens nummer:
241232
Posten skapad:
2016-09-02 17:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007