transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of magnesium sulfate and lidocaine in the treatment of ventricular arrhythmias in experimental amitriptyline poisoning in the rat.

Författare och institution:
Kai Knudsen (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för kliniska nervsjukdomar); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Critical care medicine, 22 ( 3 ) s. 494-8
ISSN:
0090-3493
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Amitriptyline poisoning is associated with ventricular arrhythmias. Standard treatment is sodium bicarbonate but further intervention may be necessary. The present study compared the actions of lidocaine and magnesium sulfate on ventricular tachycardia induced by amitriptyline.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi ->
Toxikologi
Nyckelord:
Amitriptyline, poisoning, Analysis of Variance, Animals, Blood Pressure, drug effects, Electrocardiography, drug effects, Heart Rate, drug effects, Lidocaine, therapeutic use, Magnesium Sulfate, therapeutic use, Male, Rats, Rats, Wistar, Tachycardia, Ventricular, chemically induced, drug therapy, physiopathology
Postens nummer:
241231
Posten skapad:
2016-09-02 17:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007