transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

DNA Methylation-Based Subtype Prediction for Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL)

Författare och institution:
Jessica Nordlund (-); Christofer L Bäcklin (-); Vasilios Zachariadis (-); Lucia Cavelier (-); Johan Dahlberg (-); Ingegerd Ofverholm (-); Gisela Barbany (-); Ann Nordgren (-); Elin Övernäs (-); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Trond Flaegstad (-); Mats Heyman (-); Ólafur G Jónsson (-); Jukka Kanerva (-); Rolf Larsson (-); Josefine Palle (-); Kjeld Schmiegelow (-); Mats G Gustafsson (-); Gudmar Lönnerholm (-); Erik Forestier (-); Ann-Christine Syvänen (-)
Publicerad i:
Blood, 124 ( 21 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241200
Posten skapad:
2016-09-02 12:45
Posten ändrad:
2016-09-06 22:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007