transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Macrophage Activation Syndrome after Varicella

Författare och institution:
Anders Fasth (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Bengt A. Andersson (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk immunologi); Anders Enskog (Institutionen för kvinnors och barns hälsa); Lotta Mellander (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Börje Ridell (Institutionen för laboratoriemedicin , Avdelningen för patologi)
Publicerad i:
Progress in Immune Deficiency III, 01/1991
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1991
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reumatologi och inflammation
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241171
Posten skapad:
2016-09-02 01:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007