transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bone Marrow Transplantation (BMT) in Children with ALL in Second Remission: Outcome using Matched Sibling Donors vs. Unrelated Donors (URD)

Författare och institution:
UM Saarinen-Pihkala (-); Göran Gustafsson (-); Olle Ringdén (-); Carsten Heilmann (-); Gudmar Lönnerholm (-); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Albert Bekassy (-); Anders Glomstein (-); Henrik Schröder (-); Lotta Mellander (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Medical and pediatric Oncology, 33 ( 3 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Hematologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241170
Posten skapad:
2016-09-02 01:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007