transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Doxorubicin pharmacokinetics in children with acute lymphoblastic leukemia

Författare och institution:
Britt-Marie Frost (-); Staffan Eksborg (-); Olle Björk (-); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Mikael Behrendtz (-); Anders Castor (-); Erik Forestier (-); Gudmar Lönnerholm (-)
Publicerad i:
Leukemia, 15 ( 3 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Hematologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241169
Posten skapad:
2016-09-02 01:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007