transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Immune Response to Vaccination with Tetanus and Hib after Childhood ALL Treatment Depends on Treatment Intensity

Författare och institution:
Torben Ek (-); Lotta Mellander (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Medical and pediatric Oncology, 41 ( 4 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Hematologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241168
Posten skapad:
2016-09-02 01:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007