transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Treatment of liver failure due to veno-occlusive disease in a two-year old child after stem cell transplantation with living donor liver transplantation from the same HLA-identical donor

Författare och institution:
Karin Mellgren (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Anders Fasth (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Robert Saalman (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Michael Olausson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Bone Marrow Transplantation, 33 ( s1 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Transplantationskirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241167
Posten skapad:
2016-09-02 01:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007