transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cellular Drug Resistance in Childhood Acute Myeloid Leukemia (AML) is Related to Chromosomal Aberrations and FAB Type

Författare och institution:
Gudmar Lönnerholm (-); Josefine Palle (-); Britt-Marie Frost (-); Rolf Larsson (-); Göran Gustafsson (-); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Henrik Hasle (-); Gudmundur Jonmundsson (-); Jukka Kanerva (-); Sverre Lie (-); Erik Forestier (-)
Publicerad i:
Pediatric Blood & Cancer, 43 ( s6 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Hematologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241166
Posten skapad:
2016-09-02 01:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007