transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gene Expression Profiles in Patients with Acute Lymphoblastic Leukemia are Correlated to in vitro Resistance to Doxorubicine and Prednisolone

Författare och institution:
Gudmar Lönnerholm (-); M Fryknäs (-); A Isaksson (-); Britt-Marie Frost (-); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Mikael Behrendtz (-); Jesper Heldrup (-); Erik Forestier (-); Rolf Larsson (-); U Pettersson (-)
Publicerad i:
Pediatric Blood & Cancer, 43 ( s6 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Hematologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241165
Posten skapad:
2016-09-02 01:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007