transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Epidemiology and Outcome of Children with Down Syndrome in the NOPHO ALL and AML Studies

Författare och institution:
Bernward Zeller (-); Göran Gustafsson (-); Henrik Hasle (-); Erik Forestier (-); Liisa Hovi (-); Gudmundur Jonmundsson (-); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Jesper Heldrup (-); Niels Clausen (-); Sverre Lie (-)
Publicerad i:
Pediatric Blood & Cancer, 43 ( s6 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Hematologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241164
Posten skapad:
2016-09-02 01:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007