transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Immune Reconstitution after Treatment for Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia is most Disturbed in the High-risk Group

Författare och institution:
Torben Ek (-); Lotta Mellander (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Bengt A. Andersson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Pediatric Blood & Cancer, 43 ( 6 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Hematologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241162
Posten skapad:
2016-09-02 00:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007