transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ara-C Fever and Febrile Episodes after High Dose Ara-C in Pediatric Lymphoid Malignancies

Författare och institution:
Torben Ek (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Mirka Pinkava (-); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Marianne Jarfelt (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Pediatric Blood & Cancer, 45 ( s6 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Hematologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241160
Posten skapad:
2016-09-02 00:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007