transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Normal Immune Response at one Month after Treatment for Pediatric Solid Tumours

Författare och institution:
Torben Ek (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Lotta Mellander (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Mirjana Hahn-Zoric (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Pediatric Blood & Cancer, 47 ( 4 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241158
Posten skapad:
2016-09-02 00:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007