transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Increased mixed chimerism in stem cell transplanted children and its correlation to relapse, rejection and graft-versus-host disease

Författare och institution:
C Allard (-); Anders Fasth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Märta Umaerus (-); Karin Mellgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Bone Marrow Transplantation, 39 ( s1 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241153
Posten skapad:
2016-09-02 00:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007