transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Age and Prognosis in Pediatric AML

Författare och institution:
Pernille Wendtland Edslev (-); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Niels Clausen (-); Erik Forestier (-); Göran Gustafsson (-); Jesper Heldrup (-); Liisa Hovi (-); Kirsi Jahnukainen (-); Gudmundur Jonmundsson (-); Josefine Palle (-); Bernward Zeller (-); Henrik Hasle (-)
Publicerad i:
Blood, 112 ( 11 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241152
Posten skapad:
2016-09-02 00:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007