transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gemtuzumab ozagamicin is well tolerated as post-consolidation therapy in childhood AML

Författare och institution:
Henrik Hasle (-); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Niels Clausen (-); Erik Forestier (-); Göran Gustafsson (-); Jesper Heldrup (-); Liisa Hovi (-); Kirsi Jahnukainen (-); Gudmundur Jonmundsson (-); Josefine Palle (-); Bernward Zeller (-)
Publicerad i:
British Journal of Haematology, 141 ( s1 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241151
Posten skapad:
2016-09-02 00:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007