transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Individualized 6-Mercaptopurine Increments During Consolidation of Lower Risk Childhood ALL

Författare och institution:
Thomas Frandsen (-); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Birgitte Lausen (-); Kim Vettenranta (-); Mats Heyman (-); Mikael Behrendtz (-); Anders Castor (-); Kjeld Schmiegelow (-)
Publicerad i:
Pediatric Blood & Cancer, 53 ( 5 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241149
Posten skapad:
2016-09-02 00:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007