transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Mutated NOTCH Gene is Prognostic Favorable in Pediatric Leukemia of T-cell Origin

Författare och institution:
Helene Sjögren (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Anna Staffas (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Tommy Martinsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Lars Palmqvist (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin)
Publicerad i:
hamatologica, 95 ( S2 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241147
Posten skapad:
2016-09-02 00:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007