transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Characterization of amplicon junction sequences in genomic regions surrounding the MYCN gene in neuroblastoma tumors; implications for clinical follow-up of high-risk patients

Författare och institution:
Hanna Kryh (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Elsa Jegerås (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Rose-Marie Sjöberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); I Devenney (-); Per Kogner (-); Tommy Martinsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik)
Publicerad i:
FEBS Journal, 278 ( Suppl 1 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241146
Posten skapad:
2016-09-01 23:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007