transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hyperdiploidy in Childhood AML Associated with Low Age and AML-M7. A NOPHO-AML Study and Literature Review

Författare och institution:
J Damgaard-Sandahl (-); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Jesper Heldrup (-); Kirsi Jahnukainen (-); Olafur G Jonsson (-); Birgitte Lausen (-); Josefine Palle (-); Bernward Zeller (-); Erik Forestier (-); Eigil Kjeldsen (-); Henrik Hasle (-)
Publicerad i:
Blood, 118 ( 21 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241145
Posten skapad:
2016-09-01 23:47
Posten ändrad:
2016-09-02 01:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007