transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gemtuzumab Ozogamicin as Post-Consolidation Therapy Does Not Prevent Relapse In Children with AML. Results of the NOPHO-AML 2004 Study

Författare och institution:
Henrik Hasle (-); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Erik Forestier (-); Ha SY (-); Jesper Heldrup (-); Kirsi Jahnukainen (-); Olafur G Jonsson (-); Birgitte Lausen (-); Bernward Zeller (-)
Publicerad i:
Blood, 118 ( 21 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241144
Posten skapad:
2016-09-01 23:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007