transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Outcome of Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Subtypes of Juvenile Myelomonocytic Leukemia (JMML)

Författare och institution:
Charlotte M Niemeyer (-); Brigitte Strahm (-); Michael Dworzak (-); Barbara De Moerloose (-); Henrik Hasle (-); Jan Stary (-); Markus Schmugge (-); Marek Ussowicz (-); Marry Van Den Heuvel (-); Marco Zecca (-); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Marc Bierings (-); Bordon Victoria (-); Susanne Matthes-Martin (-); Petr Sedlacek (-); Thomas Gorr (-); Alexandra Fischer (-); Peter Noellke (-); Christian Flotho (-); Franco Locatelli (-)
Publicerad i:
Blood, 120 ( 21 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241143
Posten skapad:
2016-09-01 23:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007