transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Outcome of Poor Response Paediatric AML Using Early SCT

Författare och institution:
NE Wareham (-); Carsten Heilmann (-); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Erik Forestier (-); B Gustafsson (-); SY Ha (-); Jesper Heldrup (-); Kirsi Jahnukainen (-); Olafur G Jonsson (-); Birgitte Lausen (-); Bernward Zeller (-); Henrik Hasle (-)
Publicerad i:
Biology and Bone Marrow Transplantation, 18 ( 2 ) s. S235
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
241142
Posten skapad:
2016-09-01 23:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007